हौशी पीचची गुळगुळीत पुच्ची, तोंड आणि गांड कारमध्ये फसतात