दोन सुंदर तरुणी समुद्रकिनाऱ्यावर चोदण्याच्या विरोधात नाहीत