एक गोड teeny च्या केसाळ पुच्ची कार मध्ये नखे कट्टर आहे