पती आपल्या हलक्या पत्नीला चोखत नाही पण सावत्र मुलगा इतका मूर्ख नाही