स्त्रियांची एक जोडी पाण्याच्या तलावात आहे, चाटताना सभोवताली शिंपडत आहे