एकट्या मुलीला पूलबाहेर खुर्चीवर नग्न केले जाते, उडी मारली जाते